SẢN PHẨM

Flow OPTIFLUX 4000-KROHNE(Đức)

Flow OPTIFLUX 4000-KROHNE(Đức)

OPTIFLUX 4000 là một cảm biến lưu lượng điện từ. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 050, IFC 100, IFC 300 hoặc IFC 400, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ OPTIFLUX 4050, OPTIFLUX 4100, OPTIFLUX 4300 và OPTIFLUX 4400 cho các ứng dụng cơ bản đến nâng cao với môi trường ăn mòn và mài mòn hoặc các chất lỏng dẫn điện khác.

OPTIFLUX 4000 kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 050, IFC 100, IFC 300 và IFC 400

  • Thiết kế đầy đủ lỗ khoan: mặt cắt ống không hạn chế
  • Kích thước kết nối: DN2.5…3000 / ⅒…120″ (tùy thuộc vào bộ chuyển đổi tín hiệu)
  • Lớp lót: PTFE, PFA, ETFE, PU, cao su cứng và mềm

OPTIFLUX 4000 là một cảm biến lưu lượng điện từ. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 050, IFC 100, IFC 300 hoặc IFC 400, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ OPTIFLUX 4050, OPTIFLUX 4100, OPTIFLUX 4300 và OPTIFLUX 4400 cho các ứng dụng cơ bản đến nâng cao với môi trường ăn mòn và mài mòn hoặc các chất lỏng dẫn điện khác.

[download id=”697″]

[download id=”698″]

[download id=”699″]