SẢN PHẨM

Flow OPTIMASS 1000-KROHNE(Đức)

Flow OPTIMASS 1000-KROHNE(Đức)

OPTIMASS 1000 là cảm biến lưu lượng khối Coriolis. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 010 và MFC 400, nó tạo thành lưu lượng kế khối lượng OPTIMASS 1010 và OPTIMASS 1400 Coriolis cho nhiều ứng dụng cơ bản với chất khí và chất lỏng (không) dẫn điện.

OPTIMASS 1000 để kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 010 và MFC 400

  • Thiết kế ống thẳng đôi
  • Kích thước kết nối: DN15…100 / ½…4″
  • Vật liệu ống: Thép không gỉ kép

OPTIMASS 1000 là cảm biến lưu lượng khối Coriolis. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 010 và MFC 400, nó tạo thành lưu lượng kế khối lượng OPTIMASS 1010 và OPTIMASS 1400 Coriolis cho nhiều ứng dụng cơ bản với chất khí và chất lỏng (không) dẫn điện.

[download id=”681″]

[download id=”682″]

[download id=”683″]

[download id=”684″]