SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISONIC 8000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISONIC 8000-KROHNE(Đức)

OPTISONIC 8000 là cảm biến lưu lượng siêu âm 2 đường. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm GFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 8300 để đo lưu lượng nội tuyến của hơi nước và khí nhiệt độ cao.

OPTISONIC 8000-KROHNE kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu GFC 300

  • Thiết kế đầy đủ lỗ khoan: mặt cắt ống không hạn chế
  • Kích thước kết nối: DN100…1000 / 4…40″
  • Vật liệu ống: Thép carbon hoặc thép hợp kim

OPTISONIC 8000 là cảm biến lưu lượng siêu âm 2 đường. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm GFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 8300 để đo lưu lượng nội tuyến của hơi nước và khí nhiệt độ cao.