SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử POWERFLUX 4000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử POWERFLUX 4000-KROHNE(Đức)

POWERFLUX 4000 là một cảm biến lưu lượng điện từ. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu AFC 030 hoặc IFC 300 F, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ POWERFLUX 4030 và POWERFLUX 4300 cho ngành công nghiệp hạt nhân.

Cảm biến lưu lượng điện từ kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu AFC 030 và IFC 300

  • Thiết kế đầy đủ lỗ khoan: mặt cắt ống không hạn chế
  • Kích thước kết nối: DN25…1000 / 1…40″
  • Lớp lót: PFA hoặc ETFE

POWERFLUX 4000 là một cảm biến lưu lượng điện từ. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu AFC 030 hoặc IFC 300 F, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ POWERFLUX 4030 và POWERFLUX 4300 cho ngành công nghiệp hạt nhân.

[download id=”651″]

[download id=”652″]

[download id=”653″]

[download id=”654″]