SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISONIC 3000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISONIC 3000-KROHNE(Đức)

OPTISONIC 3000 là cảm biến lưu lượng siêu âm 3 đường. In có thể được kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm UFC 400 để tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 3400 để đo lưu lượng chất lỏng nội tuyến.

OPTISONIC 3000-KROHNE kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu UFC 400

  • Thiết kế đầy đủ lỗ khoan: mặt cắt ống không hạn chế
  • Kích thước kết nối: DN25…3000 / 1…120″
  • Vật liệu ống: Thép carbon, thép không gỉ

OPTISONIC 3000 là cảm biến lưu lượng siêu âm 3 đường. In có thể được kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm UFC 400 để tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 3400 để đo lưu lượng chất lỏng nội tuyến.

[download id=”663″]

[download id=”664″]

[download id=”665″]

[download id=”666″]