SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTIMASS 3000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTIMASS 3000-KROHNE(Đức)

OPTIMASS 3000 là cảm biến lưu lượng khối Coriolis. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 010 và MFC 400, nó tạo thành lưu lượng kế khối lượng OPTIMASS 3010 và OPTIMASS 3400 Coriolis cho các ứng dụng yêu cầu lưu lượng thấp và định lượng với khí và chất lỏng (không dẫn điện).

OPTIMASS 3000-KROHNE kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 010 và MFC 400

  • Thiết kế ống chữ Z đơn
  • Kích thước kết nối: DN15 / ½”
  • Vật liệu ống: Thép không gỉ hoặc Hastelloy®

OPTIMASS 3000 là cảm biến lưu lượng khối Coriolis. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 010 và MFC 400, nó tạo thành lưu lượng kế khối lượng OPTIMASS 3010 và OPTIMASS 3400 Coriolis cho các ứng dụng yêu cầu lưu lượng thấp và định lượng với khí và chất lỏng (không dẫn điện).

[download id=”674″]

[download id=”675″]

[download id=”676″]