SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTIMASS 2000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTIMASS 2000-KROHNE(Đức)

OPTIMASS 2000 là cảm biến lưu lượng khối Coriolis. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 400, nó tạo thành lưu lượng kế khối lượng Coriolis hiệu suất cao OPTIMASS 2400 để đo khối lượng lớn và lưu lượng thể tích lớn của khí và chất lỏng (không) dẫn điện.

OPTIMASS 2000-KROHNE để kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 400

  • Thiết kế ống thẳng đôi
  • Kích thước kết nối: DN100…400 / 4…16″
  • Vật liệu ống: Thép không gỉ Duplex hoặc Super Duplex

OPTIMASS 2000 là cảm biến lưu lượng khối Coriolis. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 400, nó tạo thành lưu lượng kế khối lượng Coriolis hiệu suất cao OPTIMASS 2400 để đo khối lượng lớn và lưu lượng thể tích lớn của khí và chất lỏng (không) dẫn điện.

[download id=”677″]

[download id=”678″]

[download id=”679″]

[download id=”680″]