SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử WATERFLUX 3000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử WATERFLUX 3000-KROHNE(Đức)

WATERFLUX 3000 là một cảm biến lưu lượng điện từ. Kết hợp với bộ chuyển đổi dòng chảy IFC 050, IFC 070, IFC 100 hoặc IFC 300, nó tạo thành WATERFLUX 3050, WATERFLUX 3100 và WATERFLUX 3300 cũng như đồng hồ nước WATERFLUX 3070 cho tất cả các ứng dụng nước uống.

WATERFLUX 3000-KROHNE để kết hợp với bộ chuyển đổi dòng chảy IFC 050, IFC 070, IFC 100 và IFC 300

  • Thiết kế cảm biến hình chữ nhật độc đáo
  • DN25…600 / 1…24″
  • Liner: Rilsan®

WATERFLUX 3000 là một cảm biến lưu lượng điện từ. Kết hợp với bộ chuyển đổi dòng chảy IFC 050, IFC 070, IFC 100 hoặc IFC 300, nó tạo thành WATERFLUX 3050, WATERFLUX 3100 và WATERFLUX 3300 cũng như đồng hồ nước WATERFLUX 3070 cho tất cả các ứng dụng nước uống.

[download id=”643″]

[download id=”644″]

[download id=”645″]