SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISONIC 6000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISONIC 6000-KROHNE(Đức)

OPTISONIC 6000 là cảm biến lưu lượng siêu âm. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu UFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế dạng kẹp siêu âm OPTISONIC 6300 để đo lưu lượng vĩnh viễn và không xâm lấn tại bất kỳ vị trí nào.

OPTISONIC 6000-KROHNE kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu UFC 300

  • Với thanh ray bằng thép không gỉ hoặc nhôm chắc chắn
  • Đối với kích thước ống: DN15…4000 / ½…160″
  • Các phiên bản cỡ nhỏ hoặc trung bình tùy chọn cho nhiệt độ mở rộng

OPTISONIC 6000 là cảm biến lưu lượng siêu âm. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu UFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế dạng kẹp siêu âm OPTISONIC 6300 để đo lưu lượng vĩnh viễn và không xâm lấn tại bất kỳ vị trí nào.