SẢN PHẨM

Flow OPTIFLUX 6000-KROHNE(Đức)

Flow OPTIFLUX 6000-KROHNE(Đức)

OPTIFLUX 6000 là một cảm biến lưu lượng điện từ cho các ứng dụng vệ sinh. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 050, IFC 100 hoặc IFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ OPTIFLUX 6050, OPTIFLUX 6100 và OPTIFLUX 6300.

OPTIFLUX 6000

Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 050, IFC 100 và IFC 300

  • Thiết kế đầy đủ lỗ khoan: mặt cắt ống không hạn chế
  • Kích thước kết nối: DN2.5…150 / ⅒…6″
  • Lớp lót: Reinforced PFA

OPTIFLUX 6000 là một cảm biến lưu lượng điện từ cho các ứng dụng vệ sinh. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 050, IFC 100 hoặc IFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ OPTIFLUX 6050, OPTIFLUX 6100 và OPTIFLUX 6300.

[download id=”687″]

[download id=”688″]

[download id=”689″]

[download id=”690″]