SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử TIDALFLUX 2000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử TIDALFLUX 2000-KROHNE(Đức)

TIDALFLUX 2000 là một cảm biến lưu lượng điện từ. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 300 F, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ TIDALFLUX 2300 cho các ứng dụng tiên tiến với các đường ống được làm đầy một phần và đường ống trọng lực.

Cảm biến lưu lượng điện từ kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 300

Thông số kỹ Thuật:

  • Thiết kế lỗ khoan đầy đủ với các điện cực không bị ướt.
  •  DN200…1600 / 8…64″
  • Lớp lót: PUR

TIDALFLUX 2000 là một cảm biến lưu lượng điện từ. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 300 F, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ TIDALFLUX 2300 cho các ứng dụng tiên tiến với các đường ống được làm đầy một phần và đường ống trọng lực.

 

 

[download id=”646″]