SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTIMASS 7000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTIMASS 7000-KROHNE(Đức)

OPTIMASS 7000 là cảm biến lưu lượng khối Coriolis. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 010 và MFC 400, nó tạo thành lưu lượng kế khối lượng OPTIMASS 7010 và OPTIMASS 7400 Coriolis cho các ứng dụng quy trình đòi hỏi khắt khe liên quan đến khí và chất lỏng nhớt hoặc nhạy cảm với lực cắt, bùn, môi trường rất mạnh hoặc môi trường có vận tốc dòng chảy thấp.

OPTIMASS 7000-KROHNE kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 010 và MFC 400

  • Thiết kế ống thẳng đơn
  • Kích thước kết nối: DN10…100 / ½…4″
  • Vật liệu ống: Titan, thép không gỉ, Hastelloy® hoặc tantali

OPTIMASS 7000 là cảm biến lưu lượng khối Coriolis. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu MFC 010 và MFC 400, nó tạo thành lưu lượng kế khối lượng OPTIMASS 7010 và OPTIMASS 7400 Coriolis cho các ứng dụng quy trình đòi hỏi khắt khe liên quan đến khí và chất lỏng nhớt hoặc nhạy cảm với lực cắt, bùn, môi trường rất mạnh hoặc môi trường có vận tốc dòng chảy thấp.

[download id=”667″]

[download id=”668″]

[download id=”669″]

[download id=”670″]