SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISONIC 7000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISONIC 7000-KROHNE(Đức)

OPTISONIC 7000 là một cảm biến lưu lượng siêu âm đường dẫn đơn hoặc kép. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm GFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 7300 để đo lưu lượng nội tuyến của khí tự nhiên và khí xử lý

OPTISONIC 7000

Cảm biến lưu lượng siêu âm kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu GFC 300

  • Thiết kế đầy đủ lỗ khoan: tiết diện ống không hạn chế
  • Kích thước kết nối: DN50…1000 / 2…40″
  • Vật liệu ống: Thép carbon hoặc thép không gỉ

OPTISONIC 7000 là một cảm biến lưu lượng siêu âm đường dẫn đơn hoặc kép. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm GFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 7300 để đo lưu lượng nội tuyến của khí tự nhiên và khí xử lý

[download id=”660″]

[download id=”661″]

[download id=”662″]