SẢN PHẨM

MFC 010

MFC 010

MFC 010 là bộ chuyển đổi tín hiệu lưu lượng khối lượng Coriolis tiết kiệm chi phí được thiết kế để giao tiếp trực tiếp các dòng OPTIMASS và OPTIGAS của lưu lượng kế khối lượng Coriolis vào hệ thống điều khiển.

Coriolis mass flow converter for combination with OPTIMASS Coriolis mass flow sensors

  • Thiết kế tiết kiệm không gian, tích hợp vào cảm biến lưu lượng OPTIMASS
  • Nhiều cảm biến và chẩn đoán quá trình
  • Giao tiếp kỹ thuật số trực tiếp qua Modbus RTU qua RS485

[download id=”613″]

[download id=”614″]

[download id=”615″]

[download id=”616″]

[download id=”617″]