SẢN PHẨM

ETHERNET-MFC 010

ETHERNET-MFC 010

Hộp giao diện EtherNet/IP™ trang bị cho các thiết bị OPTIMASS 1010, OPTIMASS 3010 và OPTIMASS 7010 với giao diện EtherNet/IP™ tiên tiến nhất. Được thiết kế để cài đặt trong tủ điều khiển, nó cung cấp giao diện web đầy đủ tính năng để cấu hình, bảo trì và chẩn đoán, đồng thời để tích hợp mượt mà và trực quan vào các hệ thống máy chủ EtherNet/IP™ chính, ví dụ: Rockwell và Schneider Electric.

Bộ chuyển mạch Ethernet 2 cổng tích hợp cho phép cấu trúc liên kết mạng linh hoạt: nhiều thiết bị có thể được kết nối mà không cần bộ chuyển mạch bên ngoài. Nếu ứng dụng yêu cầu dự phòng, giao diện EtherNet/IP™ cũng có thể được triển khai trong cấu trúc liên kết vòng. Máy chủ web tích hợp cho phép cấu hình và chẩn đoán thiết bị hiện trường bằng các thiết bị tiêu chuẩn như máy tính bảng.

Thông số kỹ Thuật:

  • Communication or retrofit option for Coriolis mass flowmeters with Modbus converter (MFC 010)
  • For seamless connection between flowmeter and an EtherNet/IP™ network
  • Smooth integration into major EtherNet/IP™ host systems
  • Integrated 2-port Ethernet switch for flexible network topologies

Tính năng nổi bật:

  • Hộp giao diện để cấu hình, bảo trì và chẩn đoán
  • Hỗ trợ Device Level Ring (DLR) để dự phòng
  • Máy chủ web được bảo vệ bằng mật khẩu để hỗ trợ cấu hình và chẩn đoán thiết bị
  • Bảng dữ liệu điện tử (EDS) có sẵn để triển khai thuận tiện
  • Hướng dẫn bổ sung (AOI) có sẵn để sử dụng trong môi trường Rockwell
  • Giao tiếp qua Giao thức Modbus RTU với thiết bị trường được đính kèm

[download id=”601″]

[download id=”602″]

[download id=”603″]