SẢN PHẨM

UFC 400

UFC 400

UFC 400 là bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm 4 dây. Kết hợp với các cảm biến lưu lượng OPTISONIC 3000 và OPTISONIC 3000 District Heating, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 3400 để đo lưu lượng nội tuyến của chất lỏng cũng như lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 3400 District Heating để sử dụng trong các ứng dụng đo nhiệt. Cùng với cảm biến lưu lượng OPTISONIC 4000 HT và HP, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 4400 HT và OPTICONIC 4400 HP để đo lưu lượng nội tuyến của chất lỏng có nhiệt độ cao và áp suất cao.

Thông số kỹ Thuật:

  • Compact or remote field housing
  • With extensive diagnostics (NAMUR NE107) for advanced requirements
  • 4-wire, 3 x 4…20 mA, HART®7, FF, Profibus-PA/DP, Modbus etc.

[download id=”604″]

[download id=”605″]

[download id=”606″]