SẢN PHẨM

IFC 300

IFC 300

IFC 300 là bộ chuyển đổi tín hiệu điện từ 4 dây. Kết hợp với các cảm biến lưu lượng của dòng OPTIFLUX và WATERFLUX, nó tạo thành các lưu lượng kế điện từ OPTIFLUX 1300, OPTIFLUX 2300, OPTIFLUX 4300, OPTIFLUX 5300, OPTIFLUX 6300, OPTIFLUX 7300 và WATERFLUX 3300 cho các ứng dụng tiên tiến với chất lỏng dẫn điện.

Electromagnetic flow converter for combination with OPTIFLUX and WATERFLUX flow sensors

  • Vỏ nhỏ gọn, từ xa, treo tường và gắn trên giá
  • Với chẩn đoán mở rộng cho các yêu cầu nâng cao (NE 107)
  • 4 dây, 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, v.v.

[download id=”618″]

[download id=”619″]

[download id=”620″]

[download id=”621″]