SẢN PHẨM

IFC 400

IFC 400

IFC 400 là bộ chuyển đổi tín hiệu điện từ 4 dây. Kết hợp với cảm biến lưu lượng OPTIFLUX 4000, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ OPTIFLUX 4400 được chứng nhận SIL2/3 để sử dụng trong các hệ thống thiết bị an toàn (SIS) và các ứng dụng có yêu cầu độ chính xác cao.

Electromagnetic flow converter for combination with OPTIFLUX 4000 electromagentic flow sensor

  • Chứng nhận SIL2/3 để sử dụng trong các hệ thống tích hợp an toàn (SIS)
  • Vỏ nhỏ gọn, từ xa, treo tường và gắn trên giá
  • Với chẩn đoán mở rộng cho các yêu cầu nâng cao (NE 107)
  • 4 dây, xung, trạng thái, tần số, 3 x 4…20 mA, HART®7

[download id=”622″]

[download id=”623″]

[download id=”624″]