SẢN PHẨM

UFC 300

UFC 300

UFC 300 là một bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm. Kết hợp với cảm biến lưu lượng OPTISONIC 6000, nó tạo thành lưu lượng kế dạng kẹp siêu âm OPTISONIC 6300 để đo lưu lượng tĩnh của chất lỏng tại bất kỳ vị trí nào.

Thông số kỹ Thuật:

  • Field or wall-mounted housing
  • With extensive sensor and process diagnostics
  • 4-wire, 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus

[download id=”607″]

[download id=”608″]

[download id=”609″]