SẢN PHẨM

VFC 200

VFC 200

VFC 200 là bộ chuyển đổi tín hiệu Vortex 2 dây. Nó có thể được kết hợp với cảm biến lưu lượng VFM 4000 để tạo thành lưu lượng kế xoáy OPTISWIRL 4200.

Thông số kỹ Thuật:

  • For liquids, gases and steam up to +427°C / +800°F
  • Adaptive filtering and signal conditioning
  • Flange: DN15…300 / ¾…12″, max. PN160 / ASME 1500 lb;
  • Sandwich version: max. DN200 / 8″
  • 2-wire, 4…20 mA, HART®