SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec SW30-2521

Màng RO FilmTec SW30-2521

Màng RO FilmTec SW30-2521 có một trong những tốc độ dòng chảy cao nhất hiện có để đáp ứng nhu cầu nước của cả máy khử muối trên biển và trên đất liền. Các phần tử này cũng có thể được vận hành ở áp suất thấp hơn để giảm kích thước, chi phí và chi phí vận hành máy bơm.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec SW30-2514

FilmTec SW30-2521

FilmTec SW30-2514

Kích thước phần tử

FilmTec SW30-2514

Kích thước của màng RO FilmTec SW30-2521:

  • A – 21.0 inch (533 mm)
  • B – 1.19 inch (30.2 mm)
  • C – 0.75 inch (19 mm)
  • D – 2.4 inch (61 mm)

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec SW30-2514

FilmTec SW30-2514

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo thêm tại website Lavasa.vn hoặc qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”1137″]