SẢN PHẨM

UFC 300 P

UFC 300 P

UFC 300 P là bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm cầm tay. Kết hợp với cảm biến lưu lượng siêu âm OPTISONIC 6000 P, nó tạo thành lưu lượng kế dạng kẹp siêu âm OPTISONIC 6300 P để đo lưu lượng chất lỏng tạm thời tại bất kỳ vị trí nào. Bộ chuyển đổi tín hiệu có thể được kết nối qua cáp USB hoặc kết nối Bluetooth® không dây với thiết bị di động thông minh có cài đặt ứng dụng di động OPTISONIC 6300 P.

Ultrasonic flow converter for combination with OPTISONIC 6000 P flow sensor

  • Thiết bị di động, chạy bằng pin
  • Với chẩn đoán quy trình mở rộng, bộ ghi dữ liệu và máy tính năng lượng nhiệt tích hợp
  • Vận hành, giám sát và truyền dữ liệu qua thiết bị di động thông minh bằng ứng dụng di động OPTISONIC 6300 P kết hợp với cáp USB hoặc Bluetooth®
  • Được giao trong hộp cứng có thanh kéo và bánh xe hoặc trong hộp mềm di động để bảo quản và vận chuyển an toàn