SẢN PHẨM

VFC 100

VFC 100

VFC 100 là bộ chuyển đổi tín hiệu Vortex 2 dây. Nó có thể được kết hợp với cảm biến lưu lượng OPTISWIRL 2000 để tạo thành lưu lượng kế xoáy OPTISWIRL 2100.

Thông số kỹ Thuật:

  • Compact and remote field housing
  • With Advanced Vortex Frequency Detection (AVFD)
  • 2-wire, 4…20 mA, HART®7