SẢN PHẨM

OPTIFLUX 2000-KROHNE(Đức)

OPTIFLUX 2000-KROHNE(Đức)

OPTIFLUX 2000 là một cảm biến lưu lượng điện từ. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 050, IFC 100 hoặc IFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ OPTIFLUX 2050, OPTIFLUX 2100 và OPTIFLUX 2300 cho các ứng dụng nước và nước thải cơ bản đến nâng cao.

OPTIFLUX 2000 kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 050, IFC 100 và IFC 300

  • Thiết kế đầy đủ lỗ khoan: mặt cắt ống không hạn chế
  • Kích thước kết nối: DN25…1200 / 1…48″
  • Lớp lót: PP, PO hoặc cao su cứng

OPTIFLUX 2000 là một cảm biến lưu lượng điện từ. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu IFC 050, IFC 100 hoặc IFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ OPTIFLUX 2050, OPTIFLUX 2100 và OPTIFLUX 2300 cho các ứng dụng nước và nước thải cơ bản đến nâng cao.

[download id=”700″]

[download id=”701″]

[download id=”702″]