SẢN PHẨM

IFC 100

IFC 100

IFC 100 là bộ chuyển đổi tín hiệu điện từ 4 dây. Kết hợp với các cảm biến lưu lượng của dòng OPTIFLUX và WATERFLUX, nó tạo thành lưu lượng kế điện từ OPTIFLUX 1100, OPTIFLUX 2100, OPTIFLUX 4100, OPTIFLUX 5100, OPTIFLUX 6100 và WATERFLUX 3100 cho các ứng dụng tiêu chuẩn với chất lỏng dẫn điện.

Electromagnetic flow converter for combination with OPTIFLUX and WATERFLUX flow sensors

  • Vỏ nhỏ gọn và treo tường
  • Với nhiều cảm biến và chẩn đoán quy trình cho các yêu cầu tiêu chuẩn
  • 4 dây, 4…20 mA, xung, tần số, trạng thái, HART®

[download id=”627″]

[download id=”628″]

[download id=”629″]

[download id=”630″]