SẢN PHẨM

Tổ hợp lắp đặt các cụm hoặc cảm biến vào đường ống: SENSOFIT FLOW 2000 C

Tổ hợp lắp đặt các cụm hoặc cảm biến vào đường ống: SENSOFIT FLOW 2000 C

SENSOFIT FLOW 2000 C là một cụm dòng chảy để lắp đặt cảm biến oxy quang học OPTISENS ODO 2000 và cảm biến độ đục OPTISENS TUR 2000, ví dụ: trên bảng đo. Tế bào dòng chảy cho phép đo liên tục trong điều kiện dòng chảy được kiểm soát. Nó đi kèm với các đường kính ống khác nhau cho các ứng dụng nước (uống được) (đường kính ngoài 6 mm / 0,2 ″, đường kính trong 4mm / 0,16 ″) và các ứng dụng nước thải (8 mm / 0,31 ″ ngoài, 6 mm / 0,2 ″ đường kính trong). Để điều chỉnh lưu lượng chính xác, phiên bản nước (uống được) được trang bị van kim tích hợp ở phía đầu ra, cho phép đo độ đục phạm vi thấp không phức tạp. Cụm được làm bằng polyvinyl clorua (PVC) chắc chắn và thích hợp để sử dụng lên đến 6 bar / 87 psi và tối đa. + 50 ° C / + 122 ° F.

Thông số kỹ thuật:

  • For use with optical oxygen and turbidity sensors OPTISENS ODO and TUR 2000 (inline versions)
  • Sensor connection: union nut; Process connection: hose connection
  • For measurement in small sample streams
  • Max. +50°C / +122°F and 6 bar / 87 psi
Ứng dụng:

Ngành nước và nước thải

  • Phép đo trong các dòng mẫu nhỏ, ví dụ: trên bảng đo/Measurement in small sample streams, e.g. on measuring panels
  • Tại các điểm đo đường vòng/At bypass measuring points