SẢN PHẨM

IFC 050

IFC 050

IFC 050 là bộ chuyển đổi tín hiệu điện từ 4 dây. Kết hợp với các cảm biến lưu lượng của dòng OPTIFLUX và WATERFLUX, nó tạo thành các lưu lượng kế điện từ OPTIFLUX 1050, OPTIFLUX 2050, OPTIFLUX 4050, OPTIFLUX 6050 và WATERFLUX 3050 cho các ứng dụng cơ bản với chất lỏng dẫn điện và các khu vực có độ ẩm cực cao và khả năng ngập lụt.

Electromagnetic flow converter for combination with OPTIFLUX and WATERFLUX flow sensors

  • Vỏ nhỏ gọn và treo tường (có hoặc không có màn hình)
  • Với cảm biến và chẩn đoán quy trình cho các yêu cầu cơ bản
  • 4 dây, 1 x 4…20 mA, xung, tần số, trạng thái, HART®, Modbus, v.v.

[download id=”631″]

[download id=”632″]

[download id=”633″]

[download id=”634″]