SẢN PHẨM

HANH-4000 Online NH3-N Analyzer

HANH-4000 Online NH3-N Analyzer

Máy phân tích Amoniac Trực tuyến, HANH-4000, là một thiết bị đo được thiết kế để cho phép đo nitơ amoniac bằng cách sử dụng phương pháp so màu. Thuốc thử tạo màu được HANH-4000 sử dụng là các chất Hypochlorite và Salicylate, không gây hại như phương pháp indophenol sử dụng phenol. HANH-4000 liên tục đo nồng độ nitơ amoniac trong nước theo Phương pháp kiểm tra ô nhiễm nước tiêu chuẩn và nó cho phép đo tự động liên tục chất lượng nước trong nhiều lĩnh vực ứng dụng như quản lý chất lượng nước uống, kiểm soát cơ sở xử lý nước thải, và nước ngầm.

Thông số kỹ thuật:

  • Measurement item
   Ammonia-Nitrogen (NH3-N)
  • Measurement method
   Absorbance spectrophotometry (Salicylate colorimetric)
  • Measurement range
   0~20mg/L (Adjustable)
  • Wavelength
   660nm
  • Measurement interval
   15 minutes (Adjustable)
  • Detection limit
   0.01mg/L F.S.
  • Accuracy
   ±2% F.S.
  • Reproducibility
   ±2% F.S.
  • Linearity
   ±3% F.S.
  • Zero/Span drift
   ±2% F.S.
  • Calibration
   Auto/manual calibration by standard solution
  • Detection method
   Photodiode detector
  • Sample/Reagent measuring method
   Step motor pulse control
  • Sample/Reagent distribution method
   7-port distribution control method (Fixed quantity injection with multi-channel valve system)
  • Operation system
   Windows 7 (CPU process) or more
  • Output
   TCP/IP, DC 4~20mA, RS-232C
  • Status display
   Normal operation, on calibration, error
  • Display
   Color LED 10.4″ (Touch screen)
  • Power
   AC 220V, 50/60Hz
  • Power consumption
   Average 70W
  • Voltage regulation
   3% or less
  • Data storage capacity
   HDD 100G or more
  • Data output
   USB terminal
  • Enclosure / Size
   Steel, 1.5T(Except paint) / 645(W) × 439(D) × 1600(H) mm
  • Operating humidity
   RH 95% or less

[download id=”91″]

[download id=”92″]