SẢN PHẨM

HACA-2000 Online COD Analyzer

HACA-2000 Online COD Analyzer

Máy phân tích COD trực tuyến kiểu điện hóa, HACA-2000, định lượng COD từ lượng dòng điện được tạo ra từ quá trình oxy hóa chất hữu cơ bằng phương pháp đo vôn. Công nghệ cốt lõi, Điện cực Vật liệu Composite, có thể được tạo ra bằng cách đánh bóng đơn giản. Bởi vì nó không yêu cầu axit mạnh hoặc điều kiện nhiệt độ cao, nó dễ dàng vận hành và quản lý cũng như tiết kiệm. Nó ít bị tắc do sử dụng các ống lớn và nó có thể tự động kiểm tra việc cung cấp mẫu và thuốc thử.

Thông số kỹ thuật:

  • Measurement item
   Chemical Oxygen Demand (COD)
  • Measurement method
   Electrochemical decomposition
  • Measurement principle
   Conversion to COD concentration from electrical signal generated during electrochemical oxidation
  • Measurement range
   0~200mg/L (Adjustable)
  • Measurement interval
   20 minutes (Adjustable)
  • Accuracy
   ±2% F.S.
  • Reproducibility
   ±2% F.S.
  • Linearity
   ±3% F.S.
  • Zero/Span drift
   ±2% F.S.
  • Oxidation potential
   2.85V or more
  • Operation system
   Windows 7 (CPU process) or more
  • Output
   TCP/IP, DC 4~20mA, RS-232C
  • Status display
   Normal operation, on calibration, error
  • Display
   Color LCD 10.4″ (Touch screen)
  • Power
   AC 220V, 50/60Hz
  • Power consumption
   Average 85W
  • Voltage regulation
   3% or less
  • Data storage capacity
   HDD 100G or more
  • Data output
   USB terminal
  • Enclosure / Size
   Steel, IP55 / 600(W) × 662(D) × 1700(H) mm
  • Operating humidity
   RH 95% or less

[download id=”85″]

[download id=”86″]