Thông tin chung về sản phẩm + Nhóm sản phẩm: Lưu lượng kế + Tên dòng sản phẩm: OPTISWIRL + Định vị sản phẩm: Để kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu VFC 100

SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISWIRL 2000-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISWIRL 2000-KROHNE(Đức)

OPTISWIRL 2000 là cảm biến lưu lượng xoáy. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu VFC 100, nó tạo thành lưu lượng kế OPTISWIRL 2100 Vortex cho các ứng dụng tiện ích cơ bản.

OPTISWIRL 2000

Thông tin chung về sản phẩm 
+ Nhóm sản phẩm: Lưu lượng kế
+ Tên dòng sản phẩm: OPTISWIRL
+ Định vị sản phẩm: Để kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu VFC 100

Cảm biến lưu lượng dòng xoáy để kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu VFC 100

  • Chất liệu ống: Thép không gỉ đúc (1.4408/CF8M)
  • Kích thước kết nối: DN15…300 / ½…12″ (mặt bích), DN15…100 / ½…4″ (wafer)
  • Có sẵn với giảm đường kính danh nghĩa tích hợp