SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec XLE-2540

Màng RO FilmTec XLE-2540

Màng RO FilmTec XLE-2540 mang lại hiệu suất hệ thống và tính kinh tế tốt hơn cho các hệ thống thương mại nhỏ bằng cách vận hành ở áp suất áp dụng rất thấp.

Các phần tử FilmTec XLE-2540 được bọc băng – được chế tạo bằng màng và vật liệu xây dựng chất lượng cao giống như các phần tử công nghiệp, ngoại trừ lớp vỏ cứng bên ngoài và tiết kiệm hơn cho các hệ thống thương mại có một hoặc hai phần tử trên mỗi vỏ.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec XLE-2540

Kích thước phần tử

FilmTec XLE-2540 FilmTec XLE-2540

Giới hạn vận hành và làm sạch

FilmTec XLE-2540

Thông tin quan trọng

Sự khởi động đúng đắn của các hệ thống xử lý nước ngược osmosis là quan trọng để chuẩn bị màng hoạt động và ngăn chặn hỏng màng do đưa vào quá nhiều chất hay giảm áp đột ngột. Tuân thủ chuỗi khởi động đúng đắn cũng giúp đảm bảo rằng các tham số vận hành của hệ thống tuân theo các thông số thiết kế, nhằm đạt được chất lượng nước và mục tiêu sản xuất của hệ thống.

Trước khi bắt đầu các thủ tục khởi động hệ thống, cần hoàn thành các bước tiền xử lý màng, tải các yếu tố màng, hiệu chuẩn thiết bị và kiểm tra hệ thống khác.

Liên hệ ngay qua hotline 0246.681.5788 để nhận thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hay khám phá thêm về các sản phẩm liên quan như hóa chấtthiết bị đomàng lọc và vật liệu,…tại lavasa.vn.

[download id=”1208″]