SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec XLE-2521

Màng RO FilmTec XLE-2521

Màng RO FilmTec XLE-2521 cung cấp hiệu suất hệ thống và kinh tế tốt hơn cho các hệ thống thương mại nhỏ bằng cách hoạt động ở áp suất áp dụng rất thấp.

Đặc tính kỹ thuậtFilmTec XLE-2521

Kích thước phần tử

FilmTec XLE-2521

FilmTec XLE-2521

Figure 2: XLE-4040 start-up data

Giới hạn vận hành và làm sạch

FilmTec XLE-2521

Liên hệ ngay qua hotline 0246.681.5788 để nhận thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hay khám phá thêm về các sản phẩm liên quan như hóa chấtthiết bị đomàng lọc và vật liệu,…tại lavasa.vn.

[download id=”1206″]