SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec TW30-1812-50HR

Màng RO FilmTec TW30-1812-50HR

Màng RO FilmTec TW30-1812-50HR cung cấp ổn định nhanh chóng với hiệu suất loại bỏ và lưu lượng cao, cùng với tuổi thọ hiệu quả lâu dài.

Hiệu suất của thành phần được đạt được thông qua việc kết hợp công nghệ lá màng được bảo hộ bằng sáng chế của FilmTec với thiết kế thành phần hiệu quả giảm thiểu mất chảy do tạo cặn.

Đặc tính kỹ thuật

Mang RO FilmTec TW30 1812 50HR

Kích thước phần tử 

FilmTec TW30-1812-50HR

FilmTec TW30-1812-50HR

FilmTec TW30-1812-50HR

Giới hạn vận hành và làm sạch

FilmTec TW30-1812-50HR

Liên hệ ngay qua hotline 0246.681.5788 để nhận thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hay khám phá thêm về các sản phẩm liên quan như hóa chấtthiết bị đomàng lọc và vật liệu,…tại lavasa.vn.

[download id=”1183″]