SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec SW30HRLE-4040

Màng RO FilmTec SW30HRLE-4040

Màng RO FilmTec SW30HRLE-4040 là phiên bản đường kính 4 inch của FilmTec SW30HRLE-400, một trong những thành phần nước biển hàng đầu trong ngành, mang đến sự kết hợp chưa từng có giữa khả năng loại bỏ muối cao và năng suất để mang lại tổng chi phí thấp cho việc lọc nước có độ mặn cao. Các phần tử này mang lại hiệu suất cao trong suốt thời gian hoạt động mà không cần sử dụng quá trình xử lý sau oxy hóa. FilmTec SW30HRLE-4040 có thể được sử dụng làm phần tử thí điểm để chứng minh hiệu suất cho việc thiết kế các hệ thống lớn hơn.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec SW30HRLE-4040

Kích thước phần tử

FilmTec SW30HRLE-4040

Kích thước của màng RO FilmTec SW30HRLE-4040:

  • A – 40.0 inch (1,016 mm)
  • B – 1.05 inch (26.7 mm)
  • C – 0.75 inch (19 mm)
  • D – 3.9 inch (99 mm)

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec SW30HRLE-4040

Để tìm hiểu chi tiết hơn, quý khách vui lòng liên hệ ngay với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788.

[download id=”1162″]