SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec SW30HRLE-400 Dry

Màng RO FilmTec SW30HRLE-400 Dry

Màng RO FilmTec SW30HRLE-400 Dry có trọng lượng thấp hơn cũng như mức tiêu thụ năng lượng và nước thấp hơn trong quá trình thử nghiệm, các bộ phận khô thân thiện với môi trường hơn so với các bộ phận ướt, cụ thể hơn là bộ phận khô giúp giảm 20% lượng khí thải CO2 so với bộ phận ướt. FilmTec SW30HRLE-400 Dry mang lại khả năng loại bỏ và tổng chi phí nước cho quá trình khử mặn nước biển thấp.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec SW30HRLE-400 Dry

Kích thước phần tử

FilmTec SW30HRLE-400 Dry

Kích thước của màng RO FilmTec SW30HRLE-400 Dry:

  • A – 40.0 inch (1,016 mm)
  • B – 1.125 ID inch (29 ID mm)
  • C – 7.9 inch (201 mm)

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec SW30HRLE-400 Dry

FilmTec SW30HRLE-400 Wet

Vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp về các sản phẩm khác.

[download id=”1152″]