SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec SW30-4021

Màng RO FilmTec SW30-4021

Màng RO FilmTec SW30-4021 có một trong những tốc độ dòng chảy cao nhất hiện có để mang lại năng suất cao nhất trong khi vẫn duy trì khả năng loại bỏ muối tuyệt vời nhằm đáp ứng nhu cầu nước của cả máy khử muối trên biển và trên đất liền. Các phần tử FilmTec SW30-4021 cũng có thể được vận hành ở áp suất thấp hơn để giảm kích thước máy bơm, chi phí và chi phí vận hành. Quá trình sản xuất phần tử chính xác và hoàn toàn tự động cho phép tạo ra các sản phẩm ổn định nhất trong ngành để có được hiệu suất sản phẩm ổn định nhất hiện có.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec SW30-2514

FilmTec SW30-2514 FilmTec SW30-4021

Mang RO FilmTec SW30 2514 4

Kích thước phần tử

FilmTec SW30-2514

Kích thước của màng RO FilmTec SW30-4021:

  • A – 21.0 inch (533 mm)
  • B – 1.05 inch (26.7 mm)
  • C – 0.75 inch (19 mm)
  • D – 3.9 inch (99 mm)

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec SW30-2514

FilmTec SW30-2514Vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp thêm thông tin về các sản phẩm khác: màng lọc và vật liệu, thiết bị đomuối tinh khiếthóa chất,…

[download id=”1137″]