SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec SG30-400/34i

Màng RO FilmTec SG30-400/34i

Các phần tử thẩm thấu ngược cấp bán dẫn của màng RO FilmTec SG30-400/34i đã được phát triển để đáp ứng các yêu cầu về khả năng loại bỏ tổng thể cao hơn, loại bỏ cao hơn các hợp chất hữu cơ và silica có trọng lượng phân tử thấp hơn cũng như cấu hình rửa sạch TOC được tăng tốc. Phần tử có diện tích bề mặt cao này cho phép thiết kế hệ thống với ít phần tử hơn và áp suất vận hành thấp hơn, do đó tối ưu hóa việc khấu hao chi phí vốn đồng thời giảm chi phí vận hành.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec SG30-400/34i

FilmTec SG30-400/34i

Kích thước phần tử

FilmTec SG30-400/34i

Kích thước của màng RO FilmTec SG30-400/34i:

  • A – 40.0 inch (1,016 mm)
  • B – 40.5 inch (1,029 mm)
  • C – 7.9 inch (201 mm)
  • D – 1.125 ID inch (29 mm)

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec SG30-400/34i

Trên đây là một vài thông tin về sản phẩm mà Lavasa.vn đã cung cấp cho quý khách. Chi tiết xin vui lòng liên hệ qua hotline 0246.681.5788 để được giải đáp cụ thể.

[download id=”1116″]