SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec Fortilife XC120 Element

Màng RO FilmTec Fortilife XC120 Element

Màng RO FilmTec Fortilife XC120 Element được thiết kế nhằm cô đặc thêm các loại nước có TDS cao chẳng hạn như nước muối thải từ hệ thống thẩm thấu ngược (RO). Thiết kế mô-đun và màng xuyên muối vừa phải và bền bỉ cho phép cô đặc trong các hệ thống xả chất lỏng tối thiểu để đạt được mức TDS loại bỏ >120.000 mg/L.

Dự báo nồng độ nước muối mẫu

FilmTec Fortilife XC120 Element

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec Fortilife XC120 Element

Kích thước phần tử

FilmTec Fortilife XC120 Element

Kích thước cụ thể của màng RO FilmTec Fortilife XC120 Element được thể hiện trong hình sau:

FilmTec Fortilife XC120 Element

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec Fortilife XC120 Element

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm khác như thiết bị đo, màng lọc và vật liệu,… vui lòng truy cập website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”1134″]