SẢN PHẨM

Màng RO Aquaporin Inside CLEAR PLUS 8040

Màng RO Aquaporin Inside CLEAR PLUS 8040

Dòng màng Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040 là các sản phẩm mô phỏng sinh học có được các đặc tính độc đáo của chúng từ các Protein aquaporin được tích hợp sẵn trên mỗi tấm màng. Tất cả các màng Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040 đều có cấu hình tiêu chuẩn và có thể dễ dàng phù hợp với bất kỳ hệ thống RO hiện có nào.

Với đặc tính lọc mô phỏng sinh học, màng lọc Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040 cho hiệu quả lọc cao, khả năng loại bỏ các chất trong nước tốt và mang lại nguồn nước có độ tinh khiết cao nhất.

Thông số kỹ thuật của màng lọc RO Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040:

plus 8040

Thông số điều kiện vận hành của màng lọc RO Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040:

 • Maximum operating pressure: 41.4 bar (600 psi)
 • Maximum feed flow rate: 17 m3/h (75 gpm)
 • Maximim operating temperature: 45°C (113°F)
 • Maximum pressure drop: 0.7 bar (10 psi)
 • Maximum feed water SDI: 5 (15 min)
 • Maximum feed water turbidity: 1 NTU
 • pH range (operation): 3–10
 • pH range (short-term cleaning, 25°C / 77°F): 1–12
 • Free chlorine tolerance: < 0.1 ppm

Thông số kích thước màng lọc RO Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040:

plus 80401

Ưu điểm của màng lọc RO Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040:

 • Aquaporin Inside® là công nghệ độc quyền của hãng Aquaporin, cho phép tấm màng RO Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040 có khả năng lọc nước hiệu quả cao hơn nhưng tiêu tốn ít năng lượng hơn so với các loại màng tương đương trên thị trường.
 • Với cùng một công suất cố định đầu ra, màng lọc Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040: có thể giúp tối ưu chi phí điện năng tiêu thụ từ 10%-30%
 • Với cùng một thông số vận hành đầu vào, màng lọc Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040: có thể giúp tăng giá trị dòng thấm lên từ 10% – 30%
 • Để có thêm các thông tin kỹ thuật của màng lọc Aquaporin Inside® CLEAR PLUS 8040, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

[download id=”778″]