SẢN PHẨM

Màng RO DuPont TapTec LC HF-4040

Màng RO DuPont TapTec LC HF-4040

Màng RO DuPont TapTec LC HF-4040 là sản phẩm được phát triển đặc biệt cho các phân khúc thương mại, chẳng hạn như các ứng dụng nước uống yêu cầu tốc độ dòng chảy cao. Quy trình chất lượng của DuPont tạo ra những sản phẩm nhất quán nhất trong ngành giúp giảm thiểu tổng chi phí sở hữu hệ thống xử lý nước.

Đặc tính kỹ thuật

DuPont TapTec LC HF-4040

Kích thước phần tử

DuPont TapTec LC HF-4040

Kích thước cụ thể của màng RO DuPont TapTec LC HF-4040 được thể hiện trong hình dưới đây:

DuPont TapTec LC HF-4040

Điều kiện vận hành khuyến cáo

DuPont TapTec LC HF-4040

Để ngăn chặn sự phát triển sinh học trong quá trình tắt hệ thống kéo dài, nên ngâm các phần tử màng trong dung dịch bảo quản. Vui lòng liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”1220″]