SẢN PHẨM

Màng NFFilmTec NF270-400/34i

Màng NFFilmTec NF270-400/34i

Màng NFFilmTec NF270-400/34i là màng lọc lý tưởng cho các nhà quản lý và vận hành tiện ích xử lý nước mặt và nước ngầm, đồng thời đang tìm kiếm công nghệ loại bỏ tỷ lệ phần trăm cao tổng lượng carbon hữu cơ (TOC) và tiền chất trihalometan (THM) trong khi có đường dẫn muối từ trung bình đến cao và độ cứng trung bình.

Đặc tính kỹ thuật

NF270-400/34i

Kích thước phân tử

NF270-400/34i

NF270-400/34i

Điều kiện vận hành khuyến cáo

NF270-400/34i

Việc sử dụng màng NFFilmTec NF270-400/34i không nhất thiết đảm bảo loại bỏ bào xác và mầm bệnh khỏi nước. Việc giảm bào xác và mầm bệnh hiệu quả phụ thuộc vào thiết kế hệ thống hoàn chỉnh cũng như việc vận hành và bảo trì hệ thống.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay muốn tham khảo thêm các sản phẩm khác như: màng RO, than hoạt tính,…, vui lòng truy cập trang web của Lavasa hoặc gọi qua số hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp

[download id=”1126″]