SẢN PHẨM

Màng NFFilmTec NF90-4040

Màng NFFilmTec NF90-4040

Các bộ phận màng FilmTec NF90-4040 mang lại hiệu suất năng suất cao đồng thời loại bỏ tỷ lệ muối, nitrat, sắt và các hợp chất hữu cơ cao như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và tiền chất THM. Áp suất truyền động ròng thấp của màng NF90 cho phép loại bỏ các hợp chất này ở áp suất vận hành thấp.

Đặc tính kỹ thuật

NF90-4040

Kích thước phân tử

NF90-4040

NF90-4040

Điều kiện vận hành khuyến cáo

NF90-4040

Việc sử dụng màng NFFilmTec NF90-4040 không nhất thiết đảm bảo loại bỏ bào xác và mầm bệnh khỏi nước. Việc giảm bào xác và mầm bệnh hiệu quả phụ thuộc vào thiết kế hệ thống hoàn chỉnh cũng như việc vận hành và bảo trì hệ thống.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm hữu ích khác như: hạt nhựa trao đổi, than hoạt tính,…, vui lòng truy cập trang web của Lavasa hoặc liên hệ qua số điện thoại 0246.681.5788.

[download id=”1131″]