Thư viện - Tin tức

Làm sao để tách iridium ra khỏi nước?

Làm sao để tách iridium ra khỏi nước?

Table of Contents

Nhiều dự án khai thác đang được triển khai trong đó các quặng được rửa bằng cách sử dụng điều kiện oxy hóa và axit. Dưới những điều kiện này, nhựa trao đổi anion AmberLite™ đã được chứng minh là một sản phẩm vô cùng bền bỉ và hiệu quả. Trong dung dịch clorua, các kim loại quý PGM (Platinum Group Metals) tạo thành các phức chloroanion dễ dàng bị hấp phụ trên các nhựa trao đổi anion cơ bản mạnh như nhựa AmberSep™ 21K XLT. Thú vị thay, các kim loại quý PGM cũng có khả năng bị hấp phụ mạnh trên các nhựa trao đổi anion yếu như nhựa AmberLyst™ A21. Các nhựa trao đổi anion yếu thường rất hiệu quả khi được sử dụng dưới dạng acid liên kết (trong môi trường axit) hoặc dưới dạng tự do (phức liên kết giữa ligand và kim loại). Việc elution (tách ra) kim loại từ nhựa có thể yêu cầu sử dụng các chất phức tạp như citrat kiềm hoặc thiourea axit. Trong một số trường hợp, cách tốt nhất để thu hồi giá trị kim loại từ nhựa là phân hủy nhiệt nhựa (hóa hơi). Thông tin bổ sung về việc khôi phục kim loại quý từ dung dịch rửa axit halogen có thể được cung cấp bởi các chuyên gia của DuPont.

iridium là gì

Acidic Halogen Leach

AmberLite™ Anion Exchange Resins – Nhựa trao đổi anion AmberLite™

Nhựa trao đổi anion AmberLite™ là một sản phẩm của công ty DuPont và đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khai thác và xử lý kim loại quý. Đặc tính chính của nhựa này là khả năng hấp phụ mạnh mẽ các kim loại quý PGM trong dung dịch axit halogen. Với kích thước hạt đồng nhất và cấu trúc macroporous, nhựa AmberLite™ có tốc độ trao đổi cao và khả năng tái sử dụng nhiều lần. Nó cũng có khả năng chịu được áp suất và nhiệt độ cao, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng khai thác và xử lý kim loại quý.

AmberSep™ 21K XLT Resin – Nhựa AmberSep™ 21K XLT

Nhựa AmberSep™ 21K XLT là một sản phẩm của công ty DuPont và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khai thác và xử lý kim loại quý. Đặc tính chính của nhựa này là khả năng hấp phụ mạnh mẽ các kim loại quý PGM trong dung dịch axit halogen. Với kích thước hạt đồng nhất và cấu trúc macroporous, nhựa AmberSep™ có tốc độ trao đổi cao và khả năng tái sử dụng nhiều lần. Nó cũng có khả năng chịu được áp suất và nhiệt độ cao, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng khai thác và xử lý kim loại quý.

AmberLyst™ A21 Resin – Nhựa AmberLyst™ A21

Nhựa AmberLyst™ A21 là một sản phẩm của công ty DuPont và đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khai thác và xử lý kim loại quý. Đặc tính chính của nhựa này là khả năng hấp phụ mạnh mẽ các kim loại quý PGM trong dung dịch axit halogen. Với kích thước hạt đồng nhất và cấu trúc macroporous, nhựa AmberLyst™ có tốc độ trao đổi cao và khả năng tái sử dụng nhiều lần. Nó cũng có khả năng chịu được áp suất và nhiệt độ cao, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng khai thác và xử lý kim loại quý.

Elution of Metal – Tách ra kim loại

Việc tách ra kim loại từ nhựa sau khi đã hấp phụ nó là một bước quan trọng trong quá trình khôi phục kim loại quý. Trong trường hợp của dung dịch axit halogen, việc elution (tách ra) kim loại có thể yêu cầu sử dụng các chất phức tạp như citrat kiềm hoặc thiourea axit. Điều này giúp giải phóng kim loại từ nhựa và thu hồi nó trong dạng tinh khiết hơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc tách ra kim loại từ nhựa có thể không hiệu quả và cách tốt nhất để thu hồi giá trị kim loại là phân hủy nhiệt nhựa (hóa hơi). Điều này có thể được thực hiện bằng cách đốt nhựa trong một lò nung hoặc sử dụng các phương pháp khác để tạo ra nhiệt độ cao và làm bay hơi nhựa.

Selective PGM Capture

AmberSep™ 43600 Resin – Nhựa AmberSep™ 43600

Nhựa AmberSep™ 43600 là một sản phẩm của công ty DuPont và đã được thiết kế đặc biệt để tách riêng các kim loại quý PGM từ dung dịch axit halogen. Với tính chất thiouronium, nhựa này có khả năng hấp phụ mạnh mẽ các kim loại quý PGM và làm cho chúng dễ dàng tách ra từ dung dịch. Với cấu trúc macroporous và kích thước hạt đồng nhất, nhựa AmberSep™ 43600 có tốc độ trao đổi cao và khả năng tái sử dụng nhiều lần. Nó cũng có khả năng chịu được áp suất và nhiệt độ cao, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng khai thác và xử lý kim loại quý.

Macroporous Structure – Cấu trúc macroporous

Cấu trúc macroporous của nhựa AmberSep™ 43600 là một yếu tố quan trọng trong việc tách riêng các kim loại quý PGM từ dung dịch axit halogen. Điều này cho phép nhựa có khả năng hấp phụ mạnh mẽ các kim loại quý và đồng thời giữ chúng lại trong cấu trúc của nhựa. Với kích thước hạt đồng nhất, việc trao đổi ion diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, giúp tăng cường hiệu suất của quá trình tách ra kim loại.

Thiouronium Group – Nhóm thiouronium

Thiouronium group là một thành phần quan trọng của nhựa AmberSep™ 43600 và có khả năng hấp phụ mạnh mẽ các kim loại quý PGM. Tuy nhiên, nó cũng có thể bị phân hủy bởi các chất kiềm trong dung dịch, do đó sản phẩm này nên được sử dụng trong môi trường axit đến trung tính để đảm bảo tính hiệu quả và độ bền của nhựa.

Resin in Pulp Applications – Ứng dụng nhựa trong quá trình rửa quặng

Nhựa AmberSep™ 43600 là một sản phẩm vô cùng bền bỉ và có thể được sử dụng trong các ứng dụng nhựa trong quá trình rửa quặng. Với khả năng chịu áp suất và nhiệt độ cao, nhựa này có thể được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt của quá trình rửa quặng để tách riêng các kim loại quý PGM từ dung dịch axit halogen.

Kết luận

Trong quá trình khai thác và xử lý kim loại quý, việc tách riêng các kim loại quý PGM từ dung dịch axit halogen là một bước quan trọng. Các nhựa trao đổi anion của DuPont như AmberLite™, AmberSep™ và AmberLyst™ đã được chứng minh là hiệu quả và bền bỉ trong việc hấp phụ các kim loại quý trong dung dịch axit halogen. Ngoài ra, sản phẩm đặc biệt như nhựa AmberSep™ 43600 cũng có khả năng tách riêng các kim loại quý PGM với tính chất thiouronium đặc biệt. Với cấu trúc macroporous và kích thước hạt đồng nhất, các nhựa trao đổi ion của DuPont là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng khai thác và xử lý kim loại quý.

Bài viết khác