Thư viện - Tin tức

Hướng dẫn CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT

Hướng dẫn CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT

Table of Contents

Việc làm sạch thiết bị EDI E-CELL là vô cùng quan trọng để đảm bảo chất lượng yêu cầu nước đầu ra, vì vậy ở bài viết này LAVASA sẽ Hướng dẫn CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT đúng quy trình nhất

Tổng quan việc làm sạch và khử trùng các bộ lọc E-Cell

Làm sạch

Theo thời gian, việc CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT có thể trở nên cần thiết do:

 • Sự hình thành cặn cứng hoặc cặn kim loại khác, chủ yếu trong buồng Dung dịch cô đặc và buồng Điện cực.
 • Tắc nghẽn môi trường trao đổi ion hoặc màng lọc do vật liệu vô cơ (ví dụ: silica).
 • Tắc nghẽn môi trường trao đổi ion hoặc màng lọc do vật liệu hữu cơ.
 • Tắc nghẽn sinh học trong bộ lọc E-Cell MK-3MiniHT, hệ thống đường ống và các thành phần khác.
 • Kết hợp các nguyên nhân trên.

Khử trùng

Khử trùng bằng dung dịch kiềm mạnh là phương pháp ưu tiên để khử trùng định kỳ các bộ lọc E-Cell MK-3MiniHT. Khử trùng bằng chất oxy hóa nồng độ thấp không được khuyến nghị sử dụng thường xuyên trên bất kỳ bộ lọc nào và chỉ nên sử dụng theo trình tự với việc làm sạch bằng dung dịch kiềm mạnh trong trường hợp bị tắc nghẽn sinh học nghiêm trọng.

LƯU Ý

Mọi hoạt động làm sạch hoặc khử trùng các bộ lọc E-Cell MK-3MiniHT đều gây ra một mức độ mài mòn nhất định và chỉ nên thực hiện khi cần thiết. Nói chung, không nên làm sạch “dự phòng”, mà nên làm sạch khi có dấu hiệu thực sự cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với dòng Dung dịch loãng, dòng này hiếm khi cần làm sạch trong hầu hết các ứng dụng.

Xem thêm hướng dẫn lắp đặt các thiết bị EDI E-CELL tại đây

Quy trình CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT cơ bản

VẤN ĐỀYêu cầu Vệ sinh/Khử trùngQuy trình
Độ cứng hoặc bám cặn kim loại khácpH thấpDòng Đậm đặc + Điện cực (hoặc riêng lẻ) Đậm đặc, Điện cực Các bước 1, 2.a), 3, 4
Bám cặn hữu cơpH caoTất cả các dòng (hoặc riêng lẻ) Đậm đặc, Loãng, Điện cực Các bước 1, 2.b), 3, 4
Bám cặn hữu cơ và độ cứng hoặc bám cặn kim loại khác1. pH thấp [sau đó là] 2. pH caoTất cả các dòng (hoặc riêng lẻ) Đậm đặc, Loãng, Điện cực Các bước 1, 2.a), 3, 2.b), 3, 4
Bám cặn sinh họcpH caoTất cả các dòng (hoặc riêng lẻ) Đậm đặc, Loãng, Điện cực Các bước 1, 2.b), 3, 4
Bám cặn sinh học và độ cứng hoặc bám cặn kim loại khác1. pH thấp [sau đó là] 2. pH caoTất cả các dòng (hoặc riêng lẻ) Đậm đặc, Loãng, Điện cực Các bước 1, 2.a), 3, 2.b), 3, 4
Bám cặn sinh học nặng1. Khử trùng bằng chất oxy hóa nồng độ thấp [sau đó là] 2. pH caoTất cả các dòng (hoặc riêng lẻ) Đậm đặc, Loãng, Điện cực Các bước 1, 2.c), 2.b), 3, 4
Bám cặn sinh học nặng và độ cứng hoặc bám cặn kim loại khác1. pH thấp [sau đó là] 2. Khử trùng bằng chất oxy hóa nồng độ thấp [sau đó là] 3. pH caoTất cả các dòng (hoặc riêng lẻ) Đậm đặc, Loãng, Điện cực Các bước 1, 2.a), 3, 2.c), 2.b), 3, 4

Ghi chú

 1. Các quy trình vệ sinh được viết cho hệ thống E-Cell có một ngăn xếp E-Cell đơn lẻ. Hệ thống lớn hơn sẽ tích tụ cặn hoặc bám cặn tỷ lệ thuận. Duy trì nồng độ hóa chất bằng cách nhân lượng nước và hóa chất với số ngăn xếp E-Cell.
 2. Việc vệ sinh ngăn xếp E-Cell thường cần đến 8 giờ cho mỗi quy trình vệ sinh.
 3. Sau khi vệ sinh, các ngăn xếp E-Cell phải được tái sinh. Việc tái sinh đến mức điện trở suất mong muốn của sản phẩm có thể mất đến 24 giờ, mặc dù có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào điều kiện hoạt động và tình trạng của các ngăn xếp.
 4. Vệ sinh, đặc biệt là các buồng Loãng, có thể dẫn đến rò rỉ chéo tạm thời cao từ dòng Loãng sang dòng Đậm đặc. Điều này sẽ giảm đi khi tái sinh khi vật liệu trao đổi ion trong các màng phồng lên.
 5. Sự hình thành bong bóng khí là điều thường thấy khi tiếp xúc dòng đậm đặc với dung dịch NaCl 2% ban đầu. Đây là các ion cacbonat bị thay thế bởi các ion clorua trên nhựa anion.

Thông số kỹ thuật hóa chất làm sạch


Tất cả các hóa chất phải đạt chất lượng được khuyến cáo. Vượt quá mức độ tạp chất được khuyến cáo có thể ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch cũng như làm giảm hiệu suất của hệ thống.

Muối Na (NaCl)
NaCl ≥ 99.80%

Axit clohidric (HCl)
Fe < 0.01%
Các kim loại khác, tổng < 10 mg/l
Chất hữu cơ < 0.01%
Axit sulfuric, dưới dạng SO3 < 0.4%
Chất oxy hóa (HNO3, Cl2) < 5 mg/l
Chất rắn hòa tan, như độ đục ~ 0
Chất ức chế: Không có

Natri hidroxit (NaOH):
NaOH 49 – 51%
NaCl < 1.0%
NaClO3 < 1,000 mg/l
Na2CO3 < 0.2%
Fe < 5 mg/l
Kim loại nặng (tổng) < 5 mg/l
SiO2 < 50 mg/l
Na2SO4 < 250 mg/l

Axit peracetic (CH3COOOH) và Hydrogen Peroxide (H2O2) 30%: Đạt chuẩn ACS, hoặc nồng độ thương mại để làm sạch hệ thống nước (ví dụ như Minntec Minncare, Henkel-Ecolab Oxonia Active, Diversey Divosan, hoặc FMC Flocide).

Chi tiết hướng dẫn CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT


Có ba loại cơ bản của quy trình làm sạch hoặc khử trùng cho bộ Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT : pH thấp; pH cao; và khử trùng/làm sạch oxy hóa nồng độ thấp. Natri clorua được sử dụng để hỗ trợ một số quy trình làm sạch hóa chất khác.

Mô tả về các quy trình làm sạch/khử trùng bằng pH thấp, pH cao và oxy hóa nồng độ thấp được trình bày trong phần này.

Quá trình CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT tuần hoàn thông qua bể CIP, với bơm CIP xả vào kết nối CIP vào của skid E-Cell, và chất thải dung dịch làm sạch của skid E-Cell trở về bể CIP qua các kết nối CIP xuất của nó. Quá trình làm sạch qua luồng một lần đã bị loại bỏ.

Quy trình làm sạch và khử trùng riêng biệt được viết cho từng dòng Dung dịch, Cô đặc và Điện cực. Làm sạch hóa chất hoặc khử trùng của từng dòng có thể được thực hiện riêng biệt, đồng thời hoặc trong các kết hợp khác nhau (ví dụ như làm sạch Điện cực và cô đặc đồng thời để loại bỏ các tảo cứng). Do tốc độ dòng chảy làm sạch thấp của luồng Điện cực, việc làm sạch này trong hầu hết các trường hợp sẽ được thực hiện dễ dàng nhất với việc làm sạch cô đặc hoặc toàn bộ luồng.

Một bể chứa dung dịch và bơm (hệ thống CIP) là cần thiết. Tổng cộng có năm đường ống làm sạch, với các kích cỡ khác nhau: hai đường vào (Đường vào Dung dịch loãng, Đường vào Tập trung) và ba đường ra (Đường ra Dung dịch loãng, Đường ra Điện cực, Đường ra Tập trung (Thải).)

Dung dịch pH thấp và pH cao cần lưu thông trong 30 phút. Quá trình khử trùng oxy hóa nồng độ thấp chạy trong 120 phút. Bước natri clorua được thực hiện trong 10 phút.

Quá trình làm sạch nên được thực hiện ở áp suất thấp nhất có thể. Trong hầu hết các trường hợp, vì tốc độ dòng chảy thấp, sự giảm áp qua tất cả các luồng trong quá trình làm sạch sẽ ít hơn 1 bar (15 psi). Áp suất bên trong bộ lọc E-Cell phải luôn ≤ 6.9 bar (100 psi).

Thiết lập hệ thống CIP và E-Cell cho quá trình làm sạch


Xem các thủ tục làm sạch từng dòng riêng biệt dưới đây để biết chế độ dòng chảy làm sạch ưa thích.

 • Xả bỏ dung dịch làm sạch trong bể làm sạch và bể E-Cell trước khi bắt đầu làm sạch và giữa các bước làm sạch.
 • Cô lập hệ thống E-Cell khỏi phần đầu và phần đuôi bằng cách đóng van Đầu vào Dung dịch cho Hệ thống E-Cell, Van Ra sản phẩm loãng, Van Xả sản phẩm loãng, Van Ra Tập trung (Thải), và Van Ra Điện cực.

Thiết lập Kết nối Làm sạch
Lưu ý: Những kết nối này cho rằng đầu vào dòngcô đặc có thể được cấp từ kết nối làm sạch Đầu vào Dung dịch và có van cách ly để phân tách hai luồng này. Nếu không phải như vậy, điều chỉnh tương ứng.

Tất cả các dòng – sản phẩm, cô đặc, Điện cực:

 • Kết nối đường xả của bể làm sạch vào kết nối làm sạch Đầu vào Dung dịch.
 • Kết nối các kết nối làm sạch Ra sản phẩm , Ra cô đặc (Thải) và Ra Điện cực trở lại bể làm sạch.

Dòng cô đặc + Điện cực(Concentrate + Electrode Streams):

 • Kết nối đường xả của bể làm sạch vào kết nối làm sạch Đầu vào Dung dịch.
 • Kết nối các kết nối làm sạch Ra Tập trung (Thải) và Ra Điện cực trở lại bể làm sạch.

Dòng dung dịch sản phẩm( Dilute Stream):

 • Kết nối đường xả của bể làm sạch vào kết nối làm sạch Đầu vào Dung dịch.
 • Kết nối kết nối làm sạch Ra sản phẩm Dung dịch trở lại bể làm sạch.

Dòng Cô đặc(Concentrate Stream):

 • Kết nối đường xả của bể làm sạch vào kết nối làm sạch đầu vào Cô đặc.
 • Đóng van cách ly Đầu vào Cô đặc.
 • Kết nối kết nối làm sạch Ra cô đặc (Thải) trở lại bể làm sạch.
 • Sau khi làm sạch, mở van cách ly đầu vào cô đặc.

Dòng Điện cực(Electrode Stream):

 • Kết nối đường xả của bể làm sạch vào kết nối làm sạch Đầu vào Dung dịch.
 • Đóng van cách ly Đầu vào cô đặc.
 • Kết nối kết nối làm sạch Ra Điện cực trở lại bể làm sạch.
 • Sau khi làm sạch, mở van cách ly Đầu vào cô đặc.

Lưu Ý

 • Tránh sự rung nước bằng cách đảm bảo rằng bể CIP có mức độ dung dịch làm sạch đủ (để ngăn không khí bị hút vào dung dịch làm sạch trong quá trình bơm), và bắt đầu dòng chảy dung dịch làm sạch vào các bộ lọc E-Cell chậm rãi để xả khí ra khỏi hệ thống E-Cell.
 • Một hướng dẫn khái quát để bắt đầu và tăng dần dòng chảy làm sạch:
  i. Bắt đầu ở 10-20% dòng chảy làm sạch cuối cùng
  ii. Quan sát cho đến khi không còn thấy bong bóng nào ở các đầu ra CIP của E-Cell. Nếu không thể quan sát được bong bóng, đợi hai phút cho đến bước tiếp theo.
  iii. Tăng thêm 10-20% dòng chảy làm sạch cuối cùng.
  iv. Lặp lại các bước ii và iii cho đến khi đạt được dòng chảy làm sạch cuối cùng.

CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT dòng (sản phẩm, cô đặc, điện cực)

Các bước thực hiện

Phạm vi dòng chảy cho tất cả các bước làm sạch tất cả dòng là 0,65 đến 1,36 m³/giờ (2,86 đến 6,0 gpm). Xem phần “Thiết lập hệ thống CIP và E-Cell để làm sạch” ở trên về cách tăng dần dòng chảy làm sạch và tránh va đập thủy lực, và phần “An toàn” để thực hiện việc làm sạch một cách an toàn.

 • Bước 1. Dung dịch natri clorua (NaCl) 2%, 66 L (17,3 gal). Tuần hoàn trong 10 phút.
 • Bước 2.
 • a) pH thấp: Dung dịch axit hydrochloric (HCl) 1,8%, 82 L (21,8 gal). Tuần hoàn trong 30 phút.
 • HOẶC
 • b) pH cao: Dung dịch natri clorua (NaCl) 2% + natri hydroxide (NaOH) 1%, 90 L (23,8 gal). Tuần hoàn trong 30 phút.
 • HOẶC
 • c) Chất oxy hóa: Dung dịch axit peracetic (CH₃COOOH) 0,04% + hydrogen peroxide (H₂O₂) 0,2%, 12,6 L (3,33 gal). Tuần hoàn trong 120 phút.
  • i. Thực hiện theo các hướng dẫn để pha chế dung dịch vệ sinh RO từ các dung dịch cô đặc thương mại (xem phần “Đặc điểm hóa chất làm sạch” ở trên). Nói chung, dung dịch cô đặc được pha loãng 1:100 trong nước.
 • Bước 3 (chỉ thực hiện sau các bước 2a hoặc 2b; không cần thực hiện sau bước 2c)
 • Dung dịch natri clorua (NaCl) 2%, 66 L (17,3 gal). Tuần hoàn trong 10 phút.
 • Bước 4. Rửa bằng nước
 • i. Xả dung dịch làm sạch hóa chất từ bồn chứa CIP, khung E-Cell và các đường ống nối.
 • ii. Chạy nước chất lượng RO qua tất cả các dòng cho đến khi độ dẫn điện đầu ra >0,02 MOhm-cm (độ dẫn điện <50 µS/cm) hoặc bằng với nước cấp. Điều này sẽ yêu cầu ít nhất 100 L (27 gal) nếu chảy qua một lần, hoặc có thể cần nhiều lần rửa nếu tuần hoàn từ bồn chứa CIP.

CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT dòng cô đặc và điện cực

Các bước thực hiện

Phạm vi dòng chảy cho tất cả các bước làm sạch dòng cô đặc và điện cực là 0,076 đến 0,23 m³/giờ (0,33 đến 1,03 gpm). Xem phần “Thiết lập hệ thống CIP và E-Cell để làm sạch” ở trên về cách tăng dần dòng chảy làm sạch và tránh va đập thủy lực, và phần “An toàn” để thực hiện việc làm sạch một cách an toàn.

 • Bước 1. Dung dịch natri clorua (NaCl) 2%, 25 L (6,6 gal). Tuần hoàn trong 10 phút.
 • Bước 2.
 • a) pH thấp: Dung dịch axit hydrochloric (HCl) 1,8%, 29 L (7,8 gal). Tuần hoàn trong 30 phút.
 • HOẶC
 • b) pH cao: Dung dịch natri clorua (NaCl) 2% + natri hydroxide (NaOH) 1%, 34 L (8,8 gal). Tuần hoàn trong 30 phút.
 • HOẶC
 • c) Chất oxy hóa: Dung dịch axit peracetic (CH₃COOOH) 0,04% + hydrogen peroxide (H₂O₂) 0,2%, 4,3 L (1,13 gal). Tuần hoàn trong 120 phút.
  • i. Thực hiện theo các hướng dẫn để pha chế dung dịch vệ sinh RO từ các dung dịch cô đặc thương mại (xem phần “Đặc điểm hóa chất làm sạch” ở trên). Nói chung, dung dịch cô đặc được pha loãng 1:100 trong nước.
 • Bước 3 (chỉ thực hiện sau các bước 2a hoặc 2b; không cần thực hiện sau bước 2c)
 • Dung dịch natri clorua (NaCl) 2%, 25 L (6,6 gal). Tuần hoàn trong 10 phút.
 • Bước 4. Rửa bằng nước
 • i. Xả dung dịch làm sạch hóa chất từ bồn chứa CIP, khung E-Cell và các đường ống nối.
 • ii. Chạy nước chất lượng RO qua các dòng cô đặc và điện cực cho đến khi độ dẫn điện đầu ra <50 µS/cm hoặc bằng với nước cấp. Điều này sẽ yêu cầu ít nhất 35 L (9 gal) nếu chảy qua một lần, hoặc có thể cần nhiều lần rửa nếu tuần hoàn từ bồn chứa CIP.

CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT dòng sản phẩm

Lưu ý: Làm sạch dòng loãng ở pH thấp sẽ không được thực hiện thường xuyên, vì việc tạo cáu cặn chủ yếu xảy ra trong các buồng cô đặc và điện cực. Làm sạch dòng loãng ở pH thấp sẽ được dành cho các tình huống xấu nghiêm trọng hoặc tình trạng cáu cặn hoặc bám bẩn đặc biệt nặng.

Các bước thực hiện

Phạm vi dòng chảy cho tất cả các bước làm sạch dòng loãng là 0,57 đến 1,13 m³/giờ (2,5 đến 5 gpm). Xem phần “Thiết lập hệ thống CIP và E-Cell để làm sạch” ở trên về cách tăng dần dòng chảy làm sạch và tránh va đập thủy lực, và phần “An toàn” để thực hiện việc làm sạch một cách an toàn.

 • Bước 1. Dung dịch natri clorua (NaCl) 2%, 41 L (10,7 gal). Tuần hoàn trong 10 phút.
 • Bước 2.
 • a) pH thấp: Dung dịch axit hydrochloric (HCl) 1,8%, 53 L (14 gal). Tuần hoàn trong 30 phút.
 • HOẶC
 • b) pH cao: Dung dịch natri clorua (NaCl) 2% + natri hydroxide (NaOH) 1%, 56 L (14,9 gal). Tuần hoàn trong 30 phút.
 • HOẶC
 • c) Chất oxy hóa: Dung dịch axit peracetic (CH₃COOOH) 0,04% + hydrogen peroxide (H₂O₂) 0,2%, 8,3 L (2,2 gal). Tuần hoàn trong 120 phút.
  • i. Thực hiện theo các hướng dẫn để pha chế dung dịch vệ sinh RO từ các dung dịch cô đặc thương mại (xem phần “Đặc điểm hóa chất làm sạch” ở trên). Nói chung, dung dịch cô đặc được pha loãng 1:100 trong nước.
 • Bước 3 (chỉ thực hiện sau các bước 2a hoặc 2b; không cần thực hiện sau bước 2c)
 • Dung dịch natri clorua (NaCl) 2%, 41 L (10,7 gal). Tuần hoàn trong 10 phút.
 • Bước 4. Rửa bằng nước
 • i. Xả dung dịch làm sạch hóa chất từ bồn chứa CIP, khung E-Cell và các đường ống nối.
 • ii. Chạy nước chất lượng RO qua dòng loãng cho đến khi độ kháng điện đầu ra >0,02 MOhm-cm (độ dẫn điện <50 µS/cm) hoặc bằng với nước cấp. Điều này sẽ yêu cầu ít nhất 68 L (18 gal) nếu chảy qua một lần, hoặc có thể cần nhiều lần rửa nếu tuần hoàn từ bồn chứa CIP.

CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT dòng cô đặc

Các bước thực hiện

Phạm vi dòng chảy cho tất cả các bước làm sạch dòng cô đặc là 0,033 đến 0,14 m³/giờ (0,13 đến 0,63 gpm). Xem phần “Thiết lập hệ thống CIP và E-Cell để làm sạch” ở trên về cách tăng dần dòng chảy làm sạch và tránh va đập thủy lực, và phần “An toàn” để thực hiện việc làm sạch một cách an toàn.

 • Bước 1. Dung dịch natri clorua (NaCl) 2%, 20 L (5,3 gal). Tuần hoàn trong 10 phút.
 • Bước 2.
 • a) pH thấp: Dung dịch axit hydrochloric (HCl) 1,8%, 23 L (6,2 gal). Tuần hoàn trong 30 phút.
 • HOẶC
 • b) pH cao: Dung dịch natri clorua (NaCl) 2% + natri hydroxide (NaOH) 1%, 27 L (7 gal). Tuần hoàn trong 30 phút.
 • HOẶC
 • c) Chất oxy hóa: Dung dịch axit peracetic (CH₃COOOH) 0,04% + hydrogen peroxide (H₂O₂) 0,2%, 3,3 L (0,87 gal). Tuần hoàn trong 120 phút.
  • i. Thực hiện theo các hướng dẫn để pha chế dung dịch vệ sinh RO từ các dung dịch cô đặc thương mại (xem phần “Đặc điểm hóa chất làm sạch” ở trên). Nói chung, dung dịch cô đặc được pha loãng 1:100 trong nước.
 • Bước 3 (chỉ thực hiện sau các bước 2a hoặc 2b; không cần thực hiện sau bước 2c)
 • Dung dịch natri clorua (NaCl) 2%, 20 L (5,3 gal). Tuần hoàn trong 10 phút.
 • Bước 4. Rửa bằng nước
 • i. Xả dung dịch làm sạch hóa chất từ bồn chứa CIP, khung E-Cell và các đường ống nối.
 • ii. Chạy nước chất lượng RO qua dòng cô đặc cho đến khi độ dẫn điện đầu ra <50 µS/cm hoặc bằng với nước cấp. Điều này sẽ yêu cầu ít nhất 30 L (8 gal) nếu chảy qua một lần, hoặc có thể cần nhiều lần rửa nếu tuần hoàn từ bồn chứa CIP.

CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT dòng điện cực

Các bước thực hiện

Phạm vi dòng chảy cho tất cả các bước làm sạch dòng điện cực là 45 đến 90 L/giờ (0,20 đến 0,40 gpm). Xem phần “Thiết lập hệ thống CIP và E-Cell để làm sạch” ở trên về cách tăng dần dòng chảy làm sạch và tránh va đập thủy lực, và phần “An toàn” để thực hiện việc làm sạch một cách an toàn.

 • Bước 1. Dung dịch natri clorua (NaCl) 2%, 5 L (1,3 gal). Tuần hoàn trong 10 phút.
 • Bước 2.
 • a) pH thấp: Dung dịch axit hydrochloric (HCl) 1,8%, 6 L (1,6 gal). Tuần hoàn trong 30 phút.
 • HOẶC
 • b) pH cao: Dung dịch natri clorua (NaCl) 2% + natri hydroxide (NaOH) 1%, 7 L (1,8 gal). Tuần hoàn trong 30 phút.
 • HOẶC
 • c) Chất oxy hóa: Dung dịch axit peracetic (CH₃COOOH) 0,04% + hydrogen peroxide (H₂O₂) 0,2%, 1 L (0,26 gal). Tuần hoàn trong 120 phút.
  • i. Thực hiện theo các hướng dẫn để pha chế dung dịch vệ sinh RO từ các dung dịch cô đặc thương mại (xem phần “Đặc điểm hóa chất làm sạch” ở trên). Nói chung, dung dịch cô đặc được pha loãng 1:100 trong nước.
 • Bước 3 (chỉ thực hiện sau các bước 2a hoặc 2b; không cần thực hiện sau bước 2c)
 • Dung dịch natri clorua (NaCl) 2%, 5 L (1,3 gal). Tuần hoàn trong 10 phút.
 • Bước 4. Rửa bằng nước
 • i. Xả dung dịch làm sạch hóa chất từ bồn chứa CIP, khung E-Cell và các đường ống nối.
 • ii. Chạy nước chất lượng RO qua dòng điện cực cho đến khi độ dẫn điện đầu ra <50 µS/cm hoặc bằng với nước cấp. Điều này sẽ yêu cầu ít nhất 2 L (0,5 gal) nếu chảy qua một lần, hoặc có thể cần nhiều lần rửa nếu tuần hoàn từ bồn chứa CIP.

Trên đây là bài viết Hướng dẫn CIP Thiết Bị E-Cell MK-3MiniHT trong quá trình thực thiện quý khách bị mắc ở phần nào có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ ký thuật LAVASA

hotline: 0984.768.128

Theo dõi fanpage của cúng tôi để nhận các thông tin mới nhất tại đây

Bài viết khác