SẢN PHẨM

HABT-3000 Online TOX/BOD System

HABT-3000 Online TOX/BOD System

Hệ thống TOX / BOD, HABT-3000, là một hệ thống được thiết kế để đo BOD và giám sát các chất độc hại bằng cách sử dụng MFC làm cảm biến. MFC được sử dụng trong HABT-3000 cho phép đo BOD trên các đặc tính và nồng độ hữu cơ đa dạng bằng cách sử dụng các vi sinh phức tạp sống trong hiện trường, đồng thời, nó là một mô hình đo thời gian thực có thể được áp dụng để phát hiện các các chất độc hại trong mẫu.

Thông sô kỹ thuật:

  • Measurement item
   Toxicity (TOX) | Biochemical Oxygen Demand (BOD)
  • Measurement method
   Microbial fuel cell(MFC) using electrochemically active bacteria(EAB)
  • Working electrode
   Microbial Fuel Cell (MFC)
  • Measurement range
   -100~+100% | 0~30mg/L
  • Measurement interval
   10 minutes (Adjustable) | 10 minutes (Adjustable)
  • Accuracy
   – | ±5% F.S.
  • Reproducibility
   – | ±5% F.S.
  • Linearity
   – | ±5% F.S.
  • Zero/Span drift
   – | ±5% F.S.
  • Operation system
   Windows 7 (CPU process) or more
  • Output
   TCP/IP, DC 4~20mA, RS-232C
  • Status display
   Normal operation, on calibration, error
  • Display
   Color LED 10.4″(Touch screen)
  • Power
   AC 220V、50/60Hz
  • Voltage regulation
   3% or less
  • Data storage capacity
   HDD 100G or more
  • Data output
   USB terminal
  • Enclosure / Size
   Steel , 1.5T (Except paint) / 645(W) ⅹ 439(D) ⅹ 1600(H) mm
  • Automatic thermostat
   Heater by PI control
  • Operating humidity
   RH 95% or less

[download id=”99″]

[download id=”100″]