Thư viện - Tin tức

Cerium là gì? Những phương pháp tách Cerium khỏi nước.

Cerium là gì? Những phương pháp tách Cerium khỏi nước.

Table of Contents

Cerium (Ce) là một trong những nguyên tố hóa học thuộc dãy lantanit và có số nguyên tử 58. Nó được phát hiện vào năm 1803 bởi nhà khoa học người Thụy Điển Jöns Jakob Berzelius và Wilhelm Hisinger. Từ “cerium” được đặt theo tên sao chổi Ceres, một trong những thiên thể mà Berzelius đã sử dụng để nghiên cứu nguyên tố này.

Tuy nhiên, cerium cũng có thể gây hại đến sức khỏe con người và môi trường nếu nó xuất hiện trong nước một cách không kiểm soát. Do đó, việc tách cerium khỏi nước là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và môi trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những phương pháp tách cerium khỏi nước và các sản phẩm của DuPont Water Solutions liên quan đến nguyên tố này.

Cerium là gì

1. Phương pháp tách cerium khỏi nước bằng cột cationic resin

a. Cơ chế tách cerium bằng cột cationic resin

Khi được ion hóa, trạng thái điện tích thông thường của các nguyên tố trong dãy lantanit (hoặc còn gọi là dãy lantanon) là +3. Các ion này có thể được giữ lại bởi một cột cationic resin sulfonic acid và thể hiện thứ tự lựa chọn sau đây: Lu3+ < Yb3+ < Tm3+ < Er3+ < Ho3+ < Dy3+ < Tb3+ < Gd3+ < Eu3+ < Sm3+ < Pm3+ < Nd3+ < Pr3+ < Ce3+ < La3+. Độ mạnh của lực lựa chọn này phụ thuộc vào cấu trúc electron của các ion lantanit và sự khác biệt trong kích thước của chúng.

Tổng lượng ion trong nước cấp sẽ ảnh hưởng đến cả lựa chọn và dung tích của cột resin. Nếu có lượng đáng kể các kim loại kiềm (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+) hoặc kim loại kiềm thổ (Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Ra2+) trong dung dịch cùng với các ion lantanit, một hệ thống cột cationic resin hai cột có thể được xem xét. Cột đầu tiên được sử dụng để loại bỏ phần lớn các kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ, trong khi cột thứ hai được sử dụng để tập trung và giữ lại các ion lantanit.

Thường thì các kim loại này được tách ra từ các kim loại khác gần gũi nên cần sử dụng những loại cột resin có số lượng tấm chia lý thuyết tối đa. Các loại resin cationic acid mạnh như AmberChrom™ 50WX8 100-200 Resin hoặc AmberChrom™ 50WX4 100-200 Resin được đề xuất cho các ion lantanit.

b. Sản phẩm của DuPont Water Solutions liên quan đến cerium

DuPont Water Solutions là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xử lý nước và cung cấp nhiều sản phẩm liên quan đến việc tách cerium khỏi nước. Dưới đây là một số sản phẩm của DuPont Water Solutions có thể được sử dụng để tách cerium:

AmberChrom™ 50WX8 100-200 Resin: Cột resin cationic acid mạnh với kích thước hạt từ 100 đến 200 mesh, được thiết kế đặc biệt cho việc tách các ion lantanit.

AmberChrom™ 50WX4 100-200 Resin: Tương tự như AmberChrom™ 50WX8 100-200 Resin, nhưng có kích thước hạt nhỏ hơn (từ 100 đến 200 mesh).

2. Phương pháp tách cerium bằng cột anionic resin

a. Cơ chế tách cerium bằng cột anionic resin

Một phương pháp khác để tách cerium khỏi nước là sử dụng cột anionic resin. Trong trường hợp này, các ion lantanit sẽ được giữ lại bởi các nhóm chức anionic trên cột resin. Tuy nhiên, đây là một phương pháp ít được sử dụng hơn so với cột cationic resin do tính chọn lọc kém hơn của nó.

b. Sản phẩm của DuPont Water Solutions liên quan đến cerium

Cũng như với cột cationic resin, DuPont Water Solutions cũng cung cấp một số sản phẩm liên quan đến việc tách cerium bằng cột anionic resin. Dưới đây là một số sản phẩm có thể được sử dụng:

AmberSep™ 21K XLT Resin: Cột anionic resin với kích thước hạt từ 20 đến 50 mesh, được thiết kế để loại bỏ các ion kim loại nặng như cerium.
AmberSep™ 21K XLT Mixed Bed Resin: Tương tự như AmberSep™ 21K XLT Resin, nhưng là một hỗn hợp của cột anionic và cationic resin để loại bỏ các ion kim loại nặng và kiềm.

3. Phương pháp tách cerium bằng quá trình trao đổi ion

a. Cơ chế tách cerium bằng quá trình trao đổi ion

Một phương pháp khác để tách cerium khỏi nước là sử dụng quá trình trao đổi ion. Trong trường hợp này, các ion lantanit sẽ được trao đổi với các ion khác có tính chất tương tự nhưng có độ mạnh hơn trong việc giữ lại các ion lantanit. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các loại hạt nhựa hoặc các loại sợi sợi có chứa các ion trao đổi.

b. Sản phẩm của DuPont Water Solutions liên quan đến cerium

DuPont Water Solutions cũng cung cấp một số sản phẩm liên quan đến việc tách cerium bằng quá trình trao đổi ion. Dưới đây là một số sản phẩm có thể được sử dụng:

AmberLite™ IRC83 Resin: Hạt nhựa với tính chất trao đổi ion, được thiết kế để giữ lại các ion lantanit trong nước.
AmberLite™ IRN78 Resin: Tương tự như AmberLite™ IRC83 Resin, nhưng có tính chất trao đổi ion mạnh hơn và có thể được sử dụng để tách các ion lantanit khỏi các kim loại kiềm và kiềm thổ.

4. Phương pháp tách cerium bằng quá trình trao đổi ion ngược

a. Cơ chế tách cerium bằng quá trình trao đổi ion ngược

Một phương pháp khác để tách cerium khỏi nước là sử dụng quá trình trao đổi ion ngược. Trong trường hợp này, các ion lantanit sẽ được trao đổi với các ion khác có tính chất tương tự nhưng có độ mạnh hơn trong việc giữ lại các ion lantanit. Sau đó, các ion đã được trao đổi sẽ được thu hồi bằng cách sử dụng một dung dịch có tính chất ngược lại.

b. Sản phẩm của DuPont Water Solutions liên quan đến cerium

DuPont Water Solutions cũng cung cấp một số sản phẩm liên quan đến việc tách cerium bằng quá trình trao đổi ion ngược. Dưới đây là một số sản phẩm có thể được sử dụng:

AmberSep™ 21K XLT Resin: Cột anionic resin với kích thước hạt từ 20 đến 50 mesh, được thiết kế để loại bỏ các ion kim loại nặng như cerium.
AmberSep™ 21K XLT Mixed Bed Resin: Tương tự như AmberSep™ 21K XLT Resin, nhưng là một hỗn hợp của cột anionic và cationic resin để loại bỏ các ion kim loại nặng và kiềm.

5. Phương pháp tách cerium bằng quá trình khử

a. Cơ chế tách cerium bằng quá trình khử

Một phương pháp khác để tách cerium khỏi nước là sử dụng quá trình khử. Trong trường hợp này, các ion lantanit sẽ được khử thành các ion kim loại trước khi được giữ lại bởi một cột resin. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chất khử như natri borohydride hoặc hydrazine.

b. Sản phẩm của DuPont Water Solutions liên quan đến cerium

DuPont Water Solutions cũng cung cấp một số sản phẩm liên quan đến việc tách cerium bằng quá trình khử. Dưới đây là một số sản phẩm có thể được sử dụng:

AmberSep™ 21K XLT Resin: Cột anionic resin với kích thước hạt từ 20 đến 50 mesh, được thiết kế để loại bỏ các ion kim loại nặng như cerium.
AmberSep™ 21K XLT Mixed Bed Resin: Tương tự như AmberSep™ 21K XLT Resin, nhưng là một hỗn hợp của cột anionic và cationic resin để loại bỏ các ion kim loại nặng và kiềm.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cerium, một trong những nguyên tố hóa học quan trọng trong dãy lantanit. Chúng ta đã tìm hiểu về những phương pháp tách cerium khỏi nước, bao gồm sử dụng cột cationic resin, cột anionic resin, quá trình trao đổi ion, quá trình trao đổi ion ngược và quá trình khử. Chúng ta cũng đã xem xét các sản phẩm của DuPont Water Solutions liên quan đến việc tách cerium và những ứng dụng của chúng trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm nước bởi cerium. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cerium và cách tách nó khỏi nước.

Bài viết khác