SẢN PHẨM

Bộ điều khiển – Hiển thị: SMARTMAC 400- Krohne (Đức)

Bộ điều khiển – Hiển thị: SMARTMAC 400- Krohne (Đức)

SMARTMAC 400 là thiết bị điều khiển và hiệu chuẩn cho các cảm biến phân tích SMARTPAT. Nó cung cấp cách thoải mái nhất để định cấu hình và hiệu chỉnh các cảm biến SMARTPAT kỹ thuật số của KROHNE cho pH, ORP và độ dẫn điện tại chỗ. Các trang đo lường cụ thể của khách hàng khác nhau cho tối đa 4 đại lượng đo lường khác nhau với biểu đồ xu hướng bổ sung và trang tóm tắt cung cấp nhiều tùy chọn trực quan hóa và mức độ linh hoạt cao trong việc giám sát quy trình.

Để cải thiện quá trình kiểm soát, bộ cấp nguồn vòng lặp đi kèm với hai rơ le có thể lập trình tự do cho trạng thái, cảnh báo hệ thống, công tắc hành trình và kiểm soát làm sạch cảm biến. Đầu ra dòng điện thứ hai cho bất kỳ biến HART® nào (ví dụ: nhiệt độ) là một giá trị gia tăng, đặc biệt là trong các ứng dụng không có giao tiếp kỹ thuật số HART®.

SMARTMAC 400

Thông số kỹ thuật:

 • 2-wire concept, ideal for applications with limited power supply
 • HART®7 communication for simultaneous signal output of up to 4 measured values; plus 2 configurable relays
 • Second current output, especially useful for non-HART® systems, e.g. for temperature or any other measured value
 • Flexibility in monitoring: various configurable measuring pages incl. trend graph and summary page
Tính năng nổi bật:
 • Hiệu chuẩn và cấu hình cảm biến SMARTPAT thoải mái tại chỗ/Comfortable on-site calibration and configuration of SMARTPAT sensors
 • Khái niệm 2 dây để giảm chi phí đi dây/2-wire concept for reduced wiring overhead
 • Các trang đo lường do người dùng định cấu hình khác nhau bao gồm. biểu đồ xu hướng và trang tóm tắt để có tính linh hoạt cao trong các tùy chọn hiển thị/Different user-configurable measuring pages incl. trend graph and summary page for a high flexibility in display options
 • 2 rơ le có thể cấu hình cho đầu ra trạng thái, cảnh báo hệ thống, công tắc hành trình hoặc điều khiển làm sạch cảm biến/2 configurable relays for status output, system alarm, limit switch or sensor cleaning control
 • Báo hiệu trạng thái bằng 5 đèn LED theo NAMUR NE 107: trạng thái của cảm biến SMARTPAT đã được nhận biết từ xa/Status signalisation by 5 LEDs according to NAMUR NE 107: status of the SMARTPAT sensor already recognisable from a distance
 • Báo hiệu bảo trì: Hết hạn khoảng thời gian bảo trì được cảm biến báo hiệu qua HART hoặc hiển thị bằng đèn LED màu xanh lam/Maintenance signalisation: Maintenance interval expiration is signalised by the sensor via HART or visualised by a blue LED
 • Chức năng trao đổi cảm biến để trao đổi cảm biến được đơn giản hóa và giảm thời gian trao đổi cảm biến/Sensor exchange function for a simplified sensor exchange and reduced time for sensor exchange
 • Nhật ký hiệu chuẩn và lỗi để theo dõi các hiệu chuẩn và lỗi cho quá trình và phân tích cảm biến/Calibration and error logbook for tracking of calibrations and error for process and sensor analysis
 • Đèn nền trắng cho khả năng hiển thị tốt vào ban đêm/White backlight for good visibility at night
 • Được chứng nhận để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm/Certified for use in hazardous areas

SMARTMAC 400

SMARTMAC 400

SMARTMAC 400

SMARTMAC 400