SẢN PHẨM

Flow nozzle meter KROHNE

Flow nozzle meter KROHNE

Đồng hồ đo lưu lượng vòi phun được thiết kế để đo lưu lượng ổn định lâu dài chính xác của khí lỏng và hơi nước, đặc biệt là trong các ứng dụng vận tốc cao có nguy cơ xói mòn hoặc xâm thực. Các ứng dụng điển hình là nước cấp, hơi nước, sản phẩm ngưng tụ hoặc tinh chế trong các ngành công nghiệp khác nhau – từ nhà máy điện, nhà máy lọc dầu đến cơ sở chế biến hóa chất đến sản xuất dầu khí hoặc CCS.

Flow nozzle meter

Thông số kỹ Thuật Flow nozzle meter KROHNE :

 • Dựa trên ISA 1932, bán kính dài hoặc vòi Venturi (theo ISO 5167-3 hoặc ASME MFC-3M)
 • Đo lưu lượng chính xác ở vận tốc dòng chảy cao (ví dụ: nước cấp, hơi nước, nước ngưng, hydrocarbon, sản phẩm tinh chế, CO2, LH2)
 • Khả năng sản xuất lên tới 48”; hiệu chuẩn nội bộ cũng dành cho các ứng dụng có số Reynolds cao
 • Phạm vi cung cấp hoàn chỉnh từ một nguồn, bao gồm. kỹ thuật, tài liệu, thử nghiệm, hiệu chuẩn, van, vòi phun dòng chảy, thiết bị xử lý, v.v.

Tính năng nổi bật Flow nozzle meter KROHNE:

 • Lắp ráp lưu lượng kế cho yêu cầu cao về độ chính xác và ổn định lâu dài
 • Yêu cầu phần ống đầu vào / đầu ra thẳng ngắn và giảm áp suất còn lại thấp
 • Khả năng sản xuất và hiệu chuẩn lên đến 48″
 • Có thể hiệu chuẩn 20 điểm đặc biệt ở số Reynolds cao (ví dụ: theo ASME PTC)
 • Giảm TCO do giảm thiểu nhu cầu hiệu chuẩn lại tại hiện trường thông qua các bộ phát OPTIBAR DP tuyến tính hóa 3-D tiên tiến
 • Giải pháp lưu lượng kế hoàn chỉnh với vòi phun lưu lượng, bộ truyền DP, máy tính lưu lượng, van, phụ kiện, kỹ thuật, thử nghiệm và tài liệu từ một nguồn duy nhất
 • Dự phòng có sẵn (1oo2, 2oo3)
 • Tùy chọn giao tiếp HART®7, Foundation fieldbus và Profibus-PA
 • Phiên bản được chứng nhận SIL 2/3
 • Phê duyệt Ex ia, Ex d
 • Tài liệu tham khảo quốc tế với các EPC nổi tiếng

[download id=”576″]

[download id=”577″]

[download id=”578″]

[download id=”579″]

[download id=”580″]

[download id=”581″]

[download id=”582″]

[download id=”583″]