SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec XLE PRO-4040

Màng RO FilmTec XLE PRO-4040

Màng RO FilmTec XLE PRO-4040 mang lại hiệu suất hệ thống và tính kinh tế tốt hơn cho các hệ thống thương mại nhỏ bằng cách vận hành ở áp suất áp dụng rất thấp.

Đặc tính kỹ thuậtFilmTec XLE PRO-4040

Kích thước phần tử

FilmTec XLE PRO-4040

Kích thước – Inches (mm)
1 inch = 25.4 mm

XLE PRO-4040

  • 40.0 (1,016)
  • 1.05 (26.7)
  • 0.75 (19)
  • 3.9 (99)

XLE PRO-2540

  • 40.0 (1,016)
  • 1.19 (30.2)
  • 0.75 (19)
  • 2.4 (61)

Giới hạn vận hành và làm sạch

FilmTec XLE PRO-4040

Liên hệ ngay qua hotline 0246.681.5788 để nhận thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hay khám phá thêm về các sản phẩm liên quan như hóa chấtthiết bị đomàng lọc và vật liệu,…tại lavasa.vn.

[download id=”1204″]