SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec XLE-4021

Màng RO FilmTec XLE-4021

Màng RO FilmTec XLE-4021 mang lại hiệu suất và kinh tế tốt hơn cho các hệ thống thương mại nhỏ bằng cách hoạt động ở áp suất áp dụng rất thấp.

Các yếu tố của FilmTec XLE-4021 được bọc bằng băng keo. Ngoài việc cung cấp nước chất lượng cao và giảm chi phí năng lượng, màng FilmTec còn tạo ra sự tiết kiệm bằng cách cung cấp hiệu suất lâu dài và đáng tin cậy.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec XLE-4021

Kích thước phần tử

FilmTec XLE-4021 FilmTec XLE-4021

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec XLE-4021

Lưu ý

Sự khởi động đúng đắn của các hệ thống xử lý nước ngược osmosis là quan trọng để chuẩn bị màng hoạt động và ngăn chặn hỏng màng do đưa vào quá nhiều chất hay giảm áp đột ngột. Tuân thủ chuỗi khởi động đúng đắn cũng giúp đảm bảo rằng các tham số vận hành của hệ thống tuân theo các thông số thiết kế, nhằm đạt được chất lượng nước và mục tiêu sản xuất của hệ thống.

Trước khi bắt đầu các thủ tục khởi động hệ thống, cần hoàn thành các bước tiền xử lý màng, tải các yếu tố màng, hiệu chuẩn thiết bị và kiểm tra hệ thống khác.

Liên hệ ngay qua hotline 0246.681.5788 để nhận thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hay khám phá thêm về các sản phẩm liên quan như hóa chấtthiết bị đomàng lọc và vật liệu,…tại lavasa.vn.

[download id=”1211″]